ALEF KURS

BET KURS

 

ALEF KURS

- Knjiga (9,8 MB)

- Audio zapisi lekcija iz knjige

          1. deo (7 uvodnih i lekcije 1-4) (22,5 MB)
          2. deo (lekcije 5-12) (23,4 MB)
          3. deo (lekcije 13-18) (23,4 MB)
          4. deo (lekcije 19-24) (24,3 MB)
          5. deo (lekcije 25-28) (21,7 MB)

- Video predavanja
NEKI LINKOVI MOMENTALNO NE RADE JER SE PREBACUJU
SA GOOGLE VIDEO NA YOU TUBE. MOLIMO ZA MALO
SRTPLJENJA, NAJKASNIJE DO KRAJA NOVEMBRA 2012.
SVI LINKOVI CE BITI U FUNKCIJI

          1. predavanje
          2. predavanje
          3. predavanje
          4. predavanje
          5. predavanje
          6. predavanje
          7. predavanje
          8. predavanje
          9. predavanje
          10. predavanje
          11. predavanje
          12. predavanje
          13. predavanje
          14. predavanje
          15. predavanje
          16. predavanje
          17. predavanje
          18. predavanje
          19. predavanje
          20. predavanje
         
21. predavanje

          22. predavanje
          23. predavanje
          24. predavanje
          25. predavanje
          26. predavanje
          27. predavanje
          28. predavanje
          29. predavanje
          30. predavanje
          31. predavanje
          32. predavanje
          33. predavanje
          34. predavanje
          35. predavanje
          36. predavanje
          37. predavanje
          38. predavanje
          39. predavanje
          40. predavanje
          41 predavanje