Umesto zaključka

 

 

Istraživanja pokazuju da savremeni čovek uništava sve oko sebe - i svoje zdravlje, i ljude oko sebe, i životnu sredinu. Više od 90% današnjih uzroka smrti među ljudima uzrokovano je čovekovim pogrešnim izborima u životu. Pušenje, alkohol, nezdrava hrana, upotreba droga, zloupotreba polnih odnosa itd, jesu neki od glavnih uzroka smrti, koji su mogli da se izbegnu, što bi sačuvalo veliki broj ljudskih života.

Iako je čovekov odnos prema samome sebi veoma loš, odnos prema drugima i životnoj sredini je još gori. Svedoci smo raspada porodice, gde roditelji nisu zainteresovani za decu, a zatim ni deca za roditelje, gde ljudi postaju otuđeni i usamljeni bez ijednog prijatelja. U potpunom beznađu čovek traži smisao života u raznim drogama, počev od duvana, alkohola, destruktivnih filmova i muzike, do najgorih oblika seksualnih perverzija i upotreba najtežih droga.

U takvom stanju, čovek je potpuno nezainteresovan za bilo koga i bilo šta u životu. I kao što su mnoge sobe, stanovi i kuće gde ljudi žive neuredni, prljavi i zapušteni, tako i naša planeta Zemlja postaje jedno velike smetlište i kontejner najodvratnijih mirisa i otrova, po kojem tumara sve više i više divljih zveri, kojima malo treba da nekog raskomadaju.

Sigurno da u takvoj situaciji pojedinac ne može mnogo da učini da bi promenio globalni tok dešavanja. Ali, ono što može da učini jeste da iskoči iz voza koji juri u provaliju, u kojem većina peva i veseli se pod dejstvom alkohola i droge.

Savremeni čovek ima mogućnosti da organizuje svoj život u prirodi, naročito danas kada se život u prirodi omalovažava i ismejava, i kada u poremećenom sistemu vrednosti kuća i zemlja u prirodnom ambijentu (selu) imaju višestruko puta manju vrednost od najmanjeg stana u gradu.

“Mi smo prva generacija u istoriji čovečanstva koja će izgubiti više znanja nego što će ga steći”, kazao je jedan autor. Sva ona znanja koja su naši preci akumulirali vezano za život, rad i opstanak u prirodi, naša generacija je skoro potpuno izgubila.

Ali, sigurno je da nikad nije kasno da se čovek vrati izvornim vrednostima, da organizuje život u prirodnom ambijentu i da se maksimalno izoluje od više nego destruktivnih pritisaka kojima je izložen sa svih strana. Ulaganje u dobre ljude - u svoju porodicu i prijatelje - umesto u velika materijalna bogatstva, pokazaće se i sada, a i kasnije, kao dobra investicija.

Stariji ljudi se sećaju kako su za vreme Drugog svetskog rata ljudi iz gradova dolazili u sela i zlatom plaćali kilogram brašna. Pred nama je mnogo gore vreme nego ono za vreme rata. Razuman čovek će zato preduzeti prave korake i pripremiti se za to vreme.

Konačno, naši preci kao religiozni ljudi verovali su da će ih Bog spasiti svakog zla. Ako je tačno ono što u Bibliji piše, Bog će se i ovoga puta umešati da spase one koji su na Njegovoj strani.

 

 

 

Matična strana